top of page

Dataskyddspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Lagring av personuppgifter har i nästan 20 år i Sverige styrts av personuppgiftslagen, PUL. Från och med 25 maj 2018 ersattes den av EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen på svenska. Förordningens efterlevnad kontrolleras i Sverige av Datainspektionen.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Malmö Flyttjänst behandlar de personuppgifter du lämnar till oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Malmö Flyttjänst är primärt avsedda för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Personuppgifter används även för marknadsföring, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Malmö Flyttjänst registrerar personuppgifter via flera olika kanaler. Du kanske fyller i ett formulär här på webbplatsen, skickar ett mejl, chattar eller pratar i telefon med vår kundservice etc. Vi får även information från offentliga register och liknande. Informationen på denna sida gäller oavsett hur data insamlats.

(Här kan du läsa mer om du hur vi använder cookies.) Länka till våran "cookies".

Information till dig som registrerad

Vilken information vi har lagrat om dig beror främst på vilken eller vilka av våra produkter eller tjänster du har eller haft avtal med oss om.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Malmö Flyttjänst register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut.

Dina rättigheter

Vi på Malmö Flyttjänst tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att, via respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa. En begäran av tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet. Kontakta vår kundservice om du har något av dessa ärenden. Invändningar mot hur Malmö Flyttjänst använder personuppgifter kan även lämnas till Datainspektionen.

Hantering av personuppgifter hos andra parter

Vid behov överlämnas personuppgifter mellan Malmö Flyttjänst bolag samt till underleverantörer och samarbetspartners. I dessa fall föreligger ett tydligt avtal för hur personuppgifterna ska hanteras. Detta görs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och aktuell part. Normalt sett sker inga sådana överlämningar till parter utanför EU- eller EES-området. Om så ändå sker så tillser Malmö Flyttjänst att samtliga juridiska förutsättningar är uppfyllda.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för Malmö Flyttjänst samtliga insamlade personuppgifter är Malmö Flyttjänst AB.

Dataskyddsombud

Malmö Flyttjänst AB dataskyddsombud är Dick Martinsson, info@flyttjanst.com.

Mer information om GDPR

För en mer detaljerad beskrivning av dataskyddsförordningen rekommenderar vi Datainspektionens webbplats.

bottom of page